In de loop der jaren schreef ik vele essays en voordrachten. Sommige zijn apart uitgegeven of kregen een plek in een bundel. Hier een kleine proeve.

Essays

Dichters aller landen, betover!

Gedachten over het machtigste op aarde. Rede bij gelegenheid van de uitreiking van de Leo Herberghs Poëzieprijs aan Marieke Lucas Rijneveld op 18 september 2021. Uitgave van de Stichting Dichter in Beeld.

meer over dit boek
Bestel

Het stille midden voorbij

Achtergronden bij 'het weerbare midden': analyse en advies tegen polarisatie van ouders en jongeren. Co-productie met Mehmet Day. Uitgave van het Verwey-Jonker Instituut (Utrecht 2021).

meer over dit boek
Bestel

Beschermd door poëzie

Proeve van een onmogelijk schot voor de boeg. Rede voor de stichting Dichter in Beeld bij de uitreiking van de negende Leo Herberghs Poëzieprijs, 2023.

meer over dit boek
Bestel

Wij, de Maastrichtse natuur

Naar een Groene Ster en een Verklaring van Afhankelijkheid. Gebaseerd op een uitgebreid essay dat in 2019 zal verschijnen als Deel 1 van de gemeentelijke beleidsdocumenten voor groen, landschap en natuur.

meer over dit boek
Bestel

De toekomst van geschiedenis

Voordracht over de betekenis van geschiedenis en erfgoed. Ter gelegenheid van de opening van het Erfgoedcentrum van De Domijnen in Sittard-Geleen.

meer over dit boek
Bestel

Kiezen voor een hele stad

Essay over de toekomst van het Maastrichtse stationsgebied en de betekenis van een volwaardige Poort van Maastricht voor de toekomst van de stad.

meer over dit boek
Bestel

Bevrijdingsessay 2019

Zoektocht naar de betekenis van de Vier Vrijheden van Roosevelt, samen met burgers van Brunssum. Uitmondend in Vier Vaardigheden en een dialoog met Maarten van Rossem. Uitgave van gemeente Brunssum, 68 pagina's.

meer over dit boek
Bestel

De weerbare ambtenaar

Aanmoediging uit het weerbare midden & afscheidslied voor Albert Alberts. Uitgesproken op 18 december 2019

meer over dit boek
Bestel

Dichtbij het leven

Een filosofische dans rondom slow-living. Lezing voor de landelijke Cittaslow-dag in Eijsden Margraten, mei 2017

meer over dit boek
Bestel

Poste restante

'Brief aan een beloftevolle toekomst' - Het laatste officiële document van de gemeente Schinnen, gepubliceerd aan de vooravond van de start van de nieuwe gemeente Beekdaelen. December 2018. Fotografie: Roger Cremers. 80 pagina's.

meer over dit boek
Bestel

Serenopolis, de onbewolkte stad

Essay Serenopolis, opgenomen in de bundel Filosofen agenderen de stad. Met een voorwoord van Eberhard van der Laan. Platform 31

meer over dit boek
Bestel

Perpetuum Pinkpop

Reflectie op de oogst van de Brightlands Pinkpop Challenge ter gelegenheid van 50 jaar Pinkpop en uitgegeven als cadeau van Brightlands aan Pinkpop. Proeve van een 'Brightlands Wisdom Challenge'-essay als uitsmijter van een kleurrijk boek boordevol ideeën, cartoons en sfeerfoto's.

meer over dit boek
Bestel

Van Credo naar Gloria

De toekomst van het boek, een 'geloofsbelijdenis'. Uitgave ter gelegenheid van 10 jaar boekhandel Dominicanen. Bevat o.a. mijn essay 'Credo in Dominicanen' en gedichten van Frans Budé, Wiel Kusters, Mine Stemkes, Monique Kerkhof en mijzelf. 2017, 24 pagina's.

meer over dit boek
Bestel

Gevecht met de anti-meester

Essay over 'De geboorte van een nieuwe vrijheid uit een confrontatie met Jean Baudrillards perfecte misdaad.' Opgenomen in 'Vrijheid, maar voor wie?' Onder redactie van Tiers Bakker en Robin Brouwer. IJzer Utrecht 2011.

meer over dit boek
Bestel

Positief Gezond Ondernemen

Naar een Positieve Agenda voor Limburg. Met een introductie van Jan Zuidam. Huis voor de Zorg, november 2017

meer over dit boek
Bestel

Het weerbare midden

Voordracht in het kader van de rijkspilot Weerbaar opvoeden van het ministerie van Sociale Zaken i.s.m. gemeente Maastricht en welzijnsorganisatie Trajekt. Tevens in Arabisch en Turks.

meer over dit boek
Bestel

'Va pensiero' voor Limburg

Over het duurzame huwelijk van cultuur en economie. Wim Weijnen in gesprek met Govert Derix. LWV 2016, 28 pagina's.

meer over dit boek
Bestel

Beperking en Talent

Van Participatiewet naar Meedoerecht: werken aan een waardevolle samenleving. Stichting Samen Onbeperkt, oktober 2017

meer over dit boek
Bestel

Ruimtebevolkers aller landen!

Openingsessay van de bundel Nieuw Kapitaal. Ruimtevolk Jaarboek 2013

meer over dit boek
Bestel

De stem van de Maastrichtse stadsnatuur

Hoe kan stadsnatuur geboren worden door te luisteren naar de stem van de natuur die ook de stem is van burgers? Maastricht Lab, IVN 2016, 12 pagina's.

meer over dit boek
Bestel

Op zoek naar de verloren plaats

Essay 'Op zoek naar de verloren plaats. Over werkelijkheidsverlies en cyberspace' opgenomen in het boek Plaats, verbondenheid met natuur en landschap. Onder redactie van Riyan van den Born, Martin Drenthen, Pieter Lemmens en Thomas van Slobbe. KNNV 2013

meer over dit boek
Bestel

De vleugels van de vluchteling

Over de culturele noodzaak van een vlucht naar voren. Voor het eerst voorgedragen in AZC Budel, 7 maart 2016.

meer over dit boek
Bestel

Kleine filosofie van het stedelijk gevaar

Voordracht voor het symposium 'Veiligheid tussen feit en gevoel'. Over veiligheidsbeleving in Maastricht. 22 januari 2016. Gemeente Maastricht 12 pagina's.

meer over dit boek
Bestel

Het autonome dier

Voordracht voor de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Postillion Amersfoort, Putten, 22 juni 2012.

meer over dit boek
Bestel

Iedereen doet ertoe

Het ware gezicht van de participatiesamenleving. Samen met Anne Buskes. Trajekt 2014, 44 pagina's

meer over dit boek
Bestel

Voorbij sterk en zwak

Naar een praktijk van authentieke zorg. Expeditie Authentieke Stem #1 / Huis voor de Zorg, 2016, 16 pagina's

meer over dit boek
Bestel

Het antwoord van de Sphinx

Ambitiedocument herijking programma Belvédère. Samen met Wim Meijs. Gemeente Maastricht 2012.

meer over dit boek
Bestel

Chaos in bedrijf: The Vision Web revisited

Hoofdstuk in het boek 'Inleiding in chaosdenken in theorie en praktijk' onder redactie van Frans van Eijnatten, Anne-Marie Poorthuis en Jaap Peters. Van Gorcum 2002.

meer over dit boek
Bestel

Please in my Backyard

Parc Hoogveld en de opkomst van de integrated care community. Samen met Wim Haarmann en Ina Horlings. Telos 2009, 68 pagina's.

meer over dit boek
Bestel

De uitvinding van het Limburggevoel

Bijdrage in de bundel 'Waar in 't bronsgroen eikenhout, 100 jaar Limburgs volkslied'. Met verdere bijdragen van Leon Frissen, Wim Kuipers, Jempi Welkenhuyzen, Guus Urlings, een cd en tekeningen van Guus van Eck. Uitgeverij TIC 2009.

meer over dit boek
Bestel