Adviezen in communicatie, cultuur en strategie. Plannen, concepten, interventies en uitwerkingen. Een selectie:

Provincie Limburg – Strategische zoektocht met en begeleiding van het nieuwe cluster Strategie (oktober 2013 tot eind 2014).

Gemeente Maastricht – Ondersteuning ontwikkeling onderwijsvisie en in samenspraak met betrokken partijen schrijven van het narratief 'Wij, het Maastrichtse onderwijs. Naar een inclusieve sprong voorwaarts.' (2019)

Projecbureau A2 Maastricht en Gemeente Maastricht – Verkenning Sociale Agenda Groene Loper, uitmondend in het rapport Sporen van Kanteling. Samen met Arthur Jansen en Leo Crombach. (2018)

Gemeente Maastricht – In samenspraak met betrokken partijen ontwikkelen van een dragend narratief voor stadsnatuur (2018)

Huis voor de Zorg - Strategisch adviestraject en uitvoering inzake de authentieke stem van burgers in een kwetsbare positie.

Gemeente Maastricht – Herijking programma Belvédère in samenwerking met ambtenaren, wethouder en Raadscommissie Stadsontwikkeling, resulterend in Het antwoord van de Sphinx en de realisatie van het Sphinxkwartier.

Mondriaan / GGZ NML – Begeleidende activiteiten (brainstorm, 
ontwikkelen, schrijven en presenteren van 'inspiration/proposition paper') in kader van voorgenomen fusie.

Dominicanen boekhandel – Als lid van het 'Dominicanen Quartet' ontwikkelen van een strategisch business-plan voor de doorgestarte 'mooiste boekhandel van de wereld' (The Guardian, CNN); bedenken en schrijven van het manifest Credo in Dominicanen als opmaat van een strategische zoektocht.

InnovatieNetwerk, Ministerie ELenI – Ontwikkeling van een nieuw frame m.b.t. de relatie mens en natuur en filosofische grondslag van 'natuurverhalen'.

Belastingdienst – Inspiratie-paper over vernieuwende vormen van participatie, gepresenteerd als keynote tijdens en input voor werkconferentie.

Welzijnsorganisatie Trajekt - Strategisch advies, woordvoering en communicatie maatschappelijke beursvloer, perstraject, etc.

Dierenbescherming - Advies over positionering en communicatie nieuwe dierenbeschermingscentrum; advies landelijke organisatie.

Cradle to Cradle Products (C2CP) - Ontwikkeling van een 'palletology', een filosofische onderbouwing van de betekenis van duurzame pallets uit hergebruikt kunststof.

InnovatieNetwerk, Ministerie ELenI - Ontwikkelen en presenteren van een filosofie van tijdelijke bestemmingen voor het concept Tijdelijk Anders Bestemmen.

VIA2018 - Meedenken en meeschrijven aan de Tussenrapportage Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Transforum / Telos - Tekstadvies, titelcreatie, eindredactie en diepteinterviews voor de uitgave Please in my backyard.

Telos - Tekstadviezen en redactie van de boekpublicatie Afstand en betrokkenheid, perspectieven op duurzame gebiedsontwikkeling.

Syntens – diverse adviezen externe communicatie – mede-ontwikkelaar InnovatieAward ‘De winst van vernieuwing’ – communicatie IDEE!-project – diverse malen ingeschakeld als adviseur in innovatietrajecten.

Q-Park NV – ondersteuning ontwikkeling ‘filosofie van betaald parkeren’, bedenker ‘quintessens’.

Museum Het Domein – ondersteuning ontwikkeling projectconcept ‘Made in Mirrors, een intercultureel spiegelexperiment’. Bedenken naam, neerzetten in een overtuigende tekst.

Stichting Mediascapers – ontwikkelen concept, presentatie in het Glaspaleis, bedenken naam, presenteren aan de hand van bevlogen essay.

Orbis medisch en zorgconcern – ontwikkelen boekenreeks ter documentatie van de ontwikkeling van het geneeshuis van de 21e eeuw.

Sony - Communicatie rondom twintig jaar walkman.

Grünmetropole – communicatieplan, filmscript, filminterviews op locatie in Venetië, begeleiding organisatie presentatie in het Duitslandpaviljoen van de Architectuurbiënale in Venetië, bedenker slogan ‘De ontdekking van een nieuw landschap’.

Bisdom Roermond – cultuuranalyse en communicatieplan Missiehuis.

Toolbox 55 / Vebego – communicatieadvies.