Voorbij sterk en zwak

Introductie

Eind 2015 vroeg het Huis voor de Zorg mij of ik als filosoof en burger op zoek zou willen gaan naar de ‘authentieke stem van burgers in een kwetsbare positie’.

Een gewaagde vraag.

Temeer omdat ik als filosoof vraagtekens heb bij de betekenis van ‘authentiek’.

Maar toch: door de authentieke stem op de agenda te zetten, schept het sociaal domein een bijzondere kans.

Tegelijk is er het risico dat authenticiteit verwordt tot een zoveelste modekreet.

Authenticiteit tussen kans en modekreet: dat spanningsveld vraagt om een zoektocht.

Voor u ligt de eerste vrucht van die zoektocht: een pittige filosofische verkenning van de haken en ogen van die authentieke stem. Een klein onderzoek dat balanceert op de grens van uiterste kwetsbaarheid en beloftevolle kracht. Met meteen een reeks aanbevelingen om Expeditie Authentieke Stem van vleugels te voorzien.

Ik wens u veel authentiek leesplezier.

Govert Derix, maart 2016