Beperking en Talent

De voordracht ‘Beperking en talent’ werd op verzoek van de stichting Samen Onbeperkt geschreven voor een expert-meeting over arbeidsparticipatie. Het is een pittig verkennend verhaal dat zwalkt tussen filosofische vergezichten en confronterende vaststellingen.

“In deze voordracht zullen we samen ontdekken hoe een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en meewerken, eruit kan zien. En wat nodig is om zo’n arbeidszaam paradijs dichterbij te brengen. Om de poorten daarvan alvast op een kier te zetten, zullen we eerst stilstaan bij wat werk eigenlijk is. Vervolgens zullen we ontdekken hoe een veranderde opvatting van werk de basis kan zijn van een bereikbare toekomst. En we zullen ons buigen over de betekenis hiervan voor werkgevers, werknemers, overheden, opleidingsinstanties en burgers in het algemeen. Ter afsluiting gaan we binnen in dat paradijs.”