Dialoogtafel i-samenleving

De dialoogtafel wordt georganiseerd naar aanleiding van het feit dat uitgever Publiek Denken in april een themamagazine publiceert over de i-samenleving vanuit de gedachte dat digitalisering en informatisering van groot belang zijn in de moderne economie en belangrijk bij een goed functionerend openbaar bestuur en een bredere maatschappelijke participatie. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad duurzamer, bereikbaarder, veiliger en leefbaarder.  Belangrijk hierbij is hoe wij die technologie gaan gebruiken en wat dat betekent voor onze manier van leren, werken en leven.

Tijdens de dialoogtafel willen we de relatie leggen tussen de i-samenleving en maatschappelijke trends als participatiesamenleving, individualisering en informatisering. En een antwoord proberen te krijgen op de volgende vragen: Wat verstaan we onder de i-samenleving? Op welke waarden is deze gebaseerd? Wat willen we ermee? Hoe ziet die verbonden maatschappij eruit?

Van de discussie wordt een journalistiek verslag gemaakt en gepubliceerd in het themamagazine (totale oplage in print en digitaal 125.000 exemplaren) over de i-samenleving van 21 april aanstaande en op de websites Publiekdenken.nl en Platformoverheid.nl. Ook zal het debat live te volgen zijn via Facebook.

Panel:

  • Govert Derix, schrijver, filosoof, adviseur
  • Dirk van Roode, Manager Beleid en Public Affairs bij ICT Nederland
  • Erik de Kruik, adviseur Sturingsinformatie bij KING
  • Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid (BZK)
  • Larissa Zegveld, directeur KING
  • Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation