Positief Gezond Ondernemen

Afgelopen zomer hield filosoof Govert Derix voor een studieclub van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) een lezing over ‘Positief Gezond Ondernemen’. De provincie Limburg timmert aan de weg met het concept positieve gezondheid. Gezondheid wordt daarbij niet gedefinieerd als afwezigheid van ziekte, maar als een samenspel van fysieke, mentale en arbeidsgerelateerde factoren. 'Wat gebeurt er als je dit loslaat op ondernemerschap?, vroeg Derix zich af.

De filosoof verwoordde zes dimensies van Positief Gezond Ondernemen. In de studieclub barstte een discussie los over ondernemen als avontuur, als het nemen van ecologische verantwoordelijkheid, als het werk maken van maatschappelijke betrokkenheid en cultureel ondernemerschap, als talentontwikkeling en als het bijdragen van iets constructiefs aan de samenleving. Na afloop werd besloten om van verhaal en discussie een boekje te maken. LWV-voorzitter Jan Zuidam zorgde voor een voorwoord. Uitgever is het Huis voor de Zorg.

Tijdens een symposium op 2 november in Rolduc overhandigden Zuidam en Derix de eerste exemplaren aan Machteld Huber (geestelijk moeder van positieve gezondheid) en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. Ook werden de voorzitter en de filosoof aan de tand gevoeld over manieren om Positief Gezond Ondernemen verder tot bloei te brengen. Intussen is Derix gevraagd het verhaal ook bij andere studieclubs te vertellen. Wordt vervolgd!

Positief Gezond Ondernemen is te vinden op www.lwv.nl en www.huisvoordezorg.nl. Printexemplaren worden op verzoek toegestuurd.