Het autonome dier

Van Pythagoras is de opvatting bekend dat mensen, zolang zij massaal dieren slachten, ook elkaar vermoorden. Is het geen idee om onze kinderen ook vertrouwd te maken met deze Stelling van Pythagoras? Een soort driehoeksverhouding tussen mensen, dieren en beschaving?

(...)

Wij staan pas aan het begin van een samenleving waarin de mens ontdekt wie hij is en kan zijn. Namelijk het dier dat zichzelf door en met andere dieren beter kan begrijpen en ontwikkelen, en tot ervaringen en inzichten kan komen waarvan vorige generaties alleen maar konden dromen en waarvan de alternatieve Stelling van Pythagoras een beloftevolle voorproef geeft.