De vleugels van de vluchteling

Wat is, temidden van het geopolitieke, mediale, morele, economische én ecologische onweer een verstandige positie ten aanzien van de vluchtelingenuitdaging? Om daarop een zinnig antwoord te geven, is het zaak de complexe knoop door te hakken en ons te concentreren op de meest essentiële vraag.