The most beautiful has yet to come

Het mooiste komt nog inspireert om over geluk te praten. Thuis, in het parlement, gemeenteraad, directiekamer of op de werkvloer gaat het uiteindelijk over geluk. Wat gebeurt er als je dat tot onderwerp van gesprek maakt?

In een aantal geluksgesprekken laten burgemeester Petra Dassen-Housen en filosoof/auteur Govert Derix zien met welke vragen ze zelf worstelen en met welke wensen zij een geluksgesprek verbinden. Het mooiste komt nog is daarmee een zoektocht om geluk een plaats te geven op de politieke en maatschappelijke agenda. En een stimulans om het er gewoon eens met elkaar over te hebben.

‘Veel mensen vinden het vreemd dat wij in deze tijd van oorlog, terrorisme, toenemende verharding en klimaatverandering, zomaar over geluk beginnen. Maar juist daaróm praten wij over geluk. Het geluksgesprek als afkorting om bij de kern te komen. Het geluksboekje als geluksinterventie.’

Ook bekende en minder bekende mensen gaven hun visie op geluk, waaronder Annemarie Penn, Theo Bovens, Martin Paul en Ruut Veenhoven.