The healthy organization

De gezonde organisatie: inspiratie voor een integrale bedrijfsgezondheidszorg

Hoe staat een bedrijfsarts in zijn werk? Hoe gaat hij om met de storm van negatieve berichtgeving die de laatste maanden zijn beroepsgroep treft? Het boekje De gezonde organisatie (uitgave van WVM bedrijfsartsen) behandelt deze en andere vragen. En is een kapstok voor verdere discussie. Niet in de laatste plaats om de professie van bedrijfsarts te (her)waarderen als wat het altijd al was, namelijk het mooiste beroep in zijn soort.

WVM bedrijfsartsen, actief in voornamelijk Zuid-Limburg, ziet zichzelf als een kameleontische organisatie. Wij zijn een team van collega’s die binnen de kaders van een gedeelde visie en ethische waarden ieder voor zich persoonlijk invulling geven aan hun vak. Tegen die achtergrond werden gesprekken gevoerd. Eerst voor intern gebruik. Maar nu ook voor de rest van de wereld. In dialoog met schrijver-filosoof Govert Derix kwam de visie op papier. Nu ligt er de uitgave De gezonde organisatie. Grondslagen van een integrale bedrijfsgezondheidszorg. Een toegankelijk essay dat de lezer alle hoeken van de (spreek)kamer toont. Insiders stellen dat de doortimmerde en compacte visie voor Nederland uniek is.

Het boek maakt inzichtelijk hoe iedere bedrijfsarts een rol heeft in het gebouw van De gezonde organisatie. Dat gebouw blijkt opgebouwd uit driehoeken. Om te beginnen de driehoek bedrijfsarts/werknemer/werkgever. Vervolgens een driehoek die bestaat uit diverse activiteiten. Daarna de driehoek van modellen die de arts in zijn ‘gereedschapskist’ heeft zitten (medisch model, gedragsmodel en het sociale-eenheidsmodel). Dit samenspel van driehoeken blijkt gegrondvest op vier waarden. De contouren van een vitale organisatie zijn hiermee gegeven: een organisatie die in de wereld is om ook andere organisaties vitaal te maken en te houden. Uitgangspunt is dat een gezonde organisatie niet een bedrijf is zonder zieke mensen, maar een organisatie die gezond omgaat met ziekte. Wat je onder ‘gezond’ moet verstaan is één van de rode draden van het essay. Ook de gezondheid van de bedrijfsarts zelf staat daarbij centraal.